Przedsięwzięcie grantowe pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

Przedsięwzięcie grantowe pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, jednostce organizacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego, rozpoczyna się realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej placówki. Cel zostanie zrealizowany przez szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwytów na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu do budynku głównego zostanie zamontowany plan tyflograficzny, odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostaną zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne, tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtwarzacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej placówki, na jej stronie internetowej pojawi się opis działalności DPSu z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny maszynowo. W budynku głównym zostaną umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille`a. Wszystkie działania będą realizowane w porozumieniu i oparciu o usługi zewnętrznych doradców w zakresie dostępności.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość całkowita przedsięwzięcia grantowego: 329 739,88 zł.

Kwota grantu: 249 739,88 zł.

Środki własne: 80 000,00 zł.

Planowane zakończenie terminu realizacji: marzec 2023 r.


Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 20.10.2022, 10:51
Dokument oglądany razy: 22