Ogłoszenia o zamówieniach publicznych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Ta strona z dnia 10.12.2021, 00:00 została usunięta 10.12.2021, 13:49
Z powodu: Informacje o prowadzonych postępowaniach będą publikowane w module przetargi

Informujemy, że w dniu 10 grudnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie pn. Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2022. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Załączniki:
  1. Projekty umów (10.12.2021, 13:39) - pobrań: 150
  2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (10.12.2021, 13:35) - pobrań: 141
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału (10.12.2021, 13:34) - pobrań: 137
  4. Opis przedmiotu zamówienia (10.12.2021, 13:33) - pobrań: 139
  5. Formularze asortymentowo-cenowe (10.12.2021, 13:31) - pobrań: 121
  6. Formularz oferty (10.12.2021, 13:30) - pobrań: 132
  7. SWZ (10.12.2021, 13:28) - pobrań: 160
Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 10.12.2021, 13:26
Dokument oglądany razy: 470
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 10.12.2021