Kordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Nr 38/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności oraz Przewodniczącego Zespołu do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku została wyznaczona

Pani Barbara Miller e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl tel. 43 675 12 29

Do obowiązków koordynatora do spraw dostępności należą zadania określone w art. 14 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj:


1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku (podejmowanie działań na rzecz zlikwidowania barier, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia)


2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,


3) monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także wynikające z innych przepisów szczególnych.


Załączniki:
  1. Plan poprawy dostępności na lata 2021 -2025 (23.12.2021, 10:37) - pobrań: 160
  2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (18.11.2021, 12:32) - pobrań: 163
Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 28.07.2021, 12:58
Dokument oglądany razy: 956
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 28.07.2021